share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit
Обикновен кипарис
Cupressus sempervirens

Кипариси са отглеждани още в дълбока древност в градините на древните египтяни, перси и гърци. С годините хората са създали стотици форми и сортове, които най-често произхождат от обикновения или аризонския кипарис.

Обикновеният кипарис произхожда от средиземноморието – Мала Азия и гръцките острови. Расте по изключително каменисти и сухи почви и е топлолюбив вид, като при ниски температури може да загине цялото растение.

Достига 20-30 м височина и живее до 250 години, а някои и над 1000.

Кипарисът е вечнозелено, иглолистно дърво с дребни люсповидни листа, прилепнали към клоните. Тъмнозелената му корона е пирамидална, с почти изправени нагоре странични клони и заострен връх,. Шишарки са кръгли или яйцевидни дълги 1–3 см.
Where you can find it?

Contact Us

Помощ

Информация

Web Development @ Colin Stewart © 2016, One Nature. All rights reserved.