share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit
Сврака
Pica pica

Оперението е двуцветно. Плещите, гърдите и коремът са бели. Останалата част е черна, с виолетово-зелен метален блясък.

Широкоразпространен вид в Северното полукълбо. У нас е гнездяща и зимуваща птица. Обитава населените места и техните околности, паркове, овощни градини, тръстикови масиви, полезащитни, крайпътни и крайречни пояси. Преди половин век започна да заселва големите градове и вече е многочислена в тях.

Строи масивни гнезда с кълбовидна форма по дървета, стълбове, сред храсти и тръстика. Снася 3-10 яйца, които мъти 20 дни, а малките престояват в гнездото почти месец. Старите гнезда на свраката се използват от някои видове соколи и сови.

Всеядна птица. Събира различни хранителни отпадъци от сметища, по улици, дворове и край ферми. По полето се храни с мишки, полевки и насекоми, семена и зрели плодове.
Where you can find it?

Contact Us

Помощ

Информация

Web Development @ Colin Stewart © 2016, One Nature. All rights reserved.