share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit
Див рожков
Cercis siliquastrum

Ниско широколистно дърво с произход от Южна Европа и Западна Азия. Терциерен реликт, т.е. вид, достигнал до днес от далечното геологично минало. В България се среща по Черноморието, в Североизточна България и Източна Стара планина.

Цъфти през април - май преди да се разлисти. Ярките му розови цветове са събрани в снопчета върху миналогодишните клонки или по стъблото. Короната му е кълбовидна с бъбрековидни листа. Поради своята еднаквост, семената му в миналото се използвали като единица за тегло - карат.

Дивият рожков е известен още като „дървото на Юда”. Произходът на името е спорен. Според някои това е дървото, на което Юда Искариотски се е обесил след като предал Христос, а висящите от стъблото цветове и шушулки са символ на това. От друга страна името му може да има географски произход поради широкото му разпространение по Юдейските хълмове.
Where you can find it?

Contact Us

Помощ

Информация

Web Development @ Colin Stewart © 2016, One Nature. All rights reserved.