share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit
Лавровишна
Laurocerasus officinalis

Вечнозелен храст, представител на терциерните реликти – видове, запазили се върху онези територии, които не са били подложени на заледяване през ледниковия период. Достига до 6 м височина, а у нас най-често до 1.50–2 м. Листата са продълговати, кожести и лъскави. Цветовете са бели и са събрани в гроздовидни съцветия. Плодовете са дребни черешки, които в началото на зреенето са червени на цвят, а когато узреят стават напълно черни.

Растението е слабо отровно с изключение на плодовете. При смачкване на листата лавровишната отделя миризма на бадеми, която е причинена от наличието на цианогенни гликозиди и амигдалин в химичния състав на растението. Лавровишната е естествено разпространена на Балканския полуостров и в Кавказкия регион. У нас се среща естествено в буковите гори на Централен Балкан и в Странджа.
Where you can find it?

Contact Us

Помощ

Информация

Web Development @ Colin Stewart © 2016, One Nature. All rights reserved.