share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit
Горска ушата сова
Asio otus

Средно голяма нощна граблива птица с кафеникаво оперение, отдолу изпъстрено с едри тъмни петна и слабо забележими препаски. Отличава се от другите сови по относително дългите крила, дългите „уши” и оранжевите очи.

Обитава горски масиви както в равнините, така и в планините, полезащитни пояси, даже в паркове и градини в населените места.

Използва стари гнезда на сиви врани, свраки, сойки, катерици и др., в които снася 4-7 бели топчести яйца. Мъти ги около месец, а още 3 седмици са необходими на малките, за да станат самостоятелни. Храни се в мишевидни гризачи по-рядко с птици.

През зимата българските горските ушати сови отлитат, а на тяхно място пристигат птици от по-северните популации. Те се събират в неголеми ята и често нощуват в градските паркове, училищни дворове и др.
Where you can find it?

Contact Us

Помощ

Информация

Web Development @ Colin Stewart © 2016, One Nature. All rights reserved.