share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit
Сирийски пъстър кълвач
Dendrocopos syriacus

Средиземноморски вид, който до края на 19 в. е населявал само Азия. Около 1890г. прониква в България. Днес вече се е разселил до Централна Европа.

Различава се от останалите кълвачи по черната ивица на врата, която свързва клюна и раменете, без да достига до тила. Мъжките имат червен тил, а женските черен.

Гнезди в дървета по улици, в дворове, в градски градини и паркове, овощни градини, в широколистни и по-рядко в смесени гори, полезащитни пояси и др. Мъжкият сам издълбава гнездовата хралупа. След средата на април женската снася 3-8 яйца, които мътят и двете птици. Малките излитат след 22-25 дни.

Храни се с насекоми и техните ларви, дребни плодчета, семена, жълъди, орехи и др. Намира насекомите под кората на дърветата по звука, който те издават. След това пробива дупка и издърпва насекомото с дългия си език.
Where you can find it?

Contact Us

Помощ

Информация

Web Development @ Colin Stewart © 2016, One Nature. All rights reserved.