share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit
Обикновен скорец
Sturnus vulgaris

Дребна птица, малко по-голяма от врабче. Възрастните са черни с виолетовозелен метален блясък по гърдите, темето и яката. През зимата, когато перата на птиците се износят, се появяват бели или кремави петънца в оперението.

Първоначално видът се е срещал само в Европа, Азия и Северна Африка, но днес е интродуциран на всички континенти. У нас се среща в ниските части на страната по земеделски земи, пасища и ливади, градски паркове, населени места и др.

Гнездят в стари хралупати дървета, улични лампи, стари дупки на кълвачи, цепнатини в сгради, бетонни стълбове или в поставени от човека гнездилки. Снасят от 4 - 6 бледосини яйца. Всеядна птица, храни се със семена, плодове, насекоми, безгръбначни и др. През есента и зимата образуват огромни струпвания, които могат да достигнат до хиляди птици.
Where you can find it?

Contact Us

Помощ

Информация

Web Development @ Colin Stewart © 2016, One Nature. All rights reserved.