share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit
Черен бързолет
Apus apus

По външен вид прилича на лястовица, но крилата му са дълги, тесни и дъгообразни. Оперението му е напълно черно със светло петно на гърлото. Черният бързолет е обитател на скални проломи, ждрела, скалисти морски крайбрежия, а в последните години и в населени места. Гнезди обикновено в колонии под покривите и по корнизите на сгради, в скални цепки, малки пещери и др. За да построи гнездото използва пера, вълна, листа и стъбла на треви. Снася 2-3 бели яйца. Често издава силни звуци, по които лесно може да се забележи и да се отличи от лястовиците. Отличен летец. Разстоянието, което преодолява всяка година между местата за гнездене и зимуване, е около 8000 км. Мигрира както денем, така и нощем, като понякога се издига на височина до 6000 м. През зимата, както и другите насекомоядни птици, черният бързолет не се среща у нас.
Where you can find it?

Contact Us

Помощ

Информация

Web Development @ Colin Stewart © 2016, One Nature. All rights reserved.