share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit
Гларус
Larus michahellis

Това е най-широко разпространеният вид чайка в България. Учените са и дали дългото име Средиземноморска жълтокрака чайка. Все пак ние предпочитаме да я наричаме с добре познатото ни име – гларус.

Като типичен морски вид някога тази чайка е гнездила по скалите, плажовете и островите на Черноморското крайбрежие. Преди повече от век птиците откриват, че градовете предлагат много удобни за гнездене места, а храната е изобилна през цялата година. Затова част от тях започнали да гнездят по покривите на къщите и популацията на вида се разделила.

Днес много повече птици се заселват в градовете. Макар че сме свикнали да ги виждаме през цялата година, гларусите също мигрират както лястовиците, щъркелите и другите прелетни птици. Разбира се техните прелети са много по-скромни.
Where you can find it?

Contact Us

Помощ

Информация

Web Development @ Colin Stewart © 2016, One Nature. All rights reserved.