share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit
Обикновен тис
Taxus baccata

Иглолистно дърво, което може да достигне до 28 м височина, но често се развива като храст или малко дърво със сивокафява кора. У нас се среща в почти всички планини, но е представен с единични екземпляри или малки групи. Цветът на листата е тъмно зелен, те са продълговати, плоски и меки. Разположени са симетрично от двете страни на клонките.

Тисът е силно отровен, тъй като съдържа алкалоида таксин и гликозида таксикатин, затова го наричат още и „отровачка“. Единствено червената месеста обвивка на семената не е отровна. Тя е сочна и сладка, и служи за храна на птиците, с чиято помощ се разнасят семената. Често използвано декоративно дърво още от древността в Европа и Азия. Днес тъмнозелената му корона може да се види в градините по всички континенти, както и в много от най представителните паркове по света.
Where you can find it?

Contact Us

Помощ

Информация

Web Development @ Colin Stewart © 2016, One Nature. All rights reserved.