share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit
Гугутка
Streptopelia decaocto

По-дребна от гълъба, с пепелявосиво оперение, на врата има черна ивица, прекъсната отпред. Гушата и гърдите й са с розов оттенък. Широкоразпространена е в Южна Азия, Европа и Северна Африка. За траките е била свещена птица, живяла на Балканите още от дълбока древност.

През далечната 1838 г. е описана за науката като нов вид именно в България. След това започва бързо да разширява европейския си ареал, достигайки Норвегия и Великобритания. Среща се поединично или на ята край стопански сгради и населени места, но рядко извън тях.

В благоприятни местообитания гугутката се размножава през цялата година. Някои двойки отглеждат до 6 люпила годишно. Гнездата си строят в най-разнообразни места – дървета, сгради, улични лампи и др. Изграденото от клонки гнездо е с рехава основа, през която се виждат яйцата, обикновено 2 на брой. Малките напускат гнездото на 15-18 дневна възраст.
Where you can find it?

Contact Us

Помощ

Информация

Web Development @ Colin Stewart © 2016, One Nature. All rights reserved.