share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit
Голям синигер
Parus major

Най-широко разпространения вид синигер, любимият на всички „чичо пей”. На големина е колкото врабче. Гърдите и коремът са жълти с широка черна ивица, започваща от гърлото и достигаща до опашката. Главата и вратът са черни, гърбът е маслинeнозелен. Среща се в обширни територии в Северното полукълбо. Гнезди в дървесни хралупи, по-рядко в скални цепнатини, кухини в сгради, улични лампи и др. Заема поставени от човека къщички за птици. Размножителния период започва още със затоплянето на времето. Снася 8–10 бели яйца с червеникави точки. Мъти около 13–14 дни. На едномесечна възраст младите птици са самостоятелни и напускат районите, където са излюпени. Възрастните пристъпват към ново гнездене. Големият синигер е насекомояден вид. През зимата, когато насекомите липсват, се храни със семена и често посещава хранилки за птици.
Where you can find it?

Contact Us

Помощ

Информация

Web Development @ Colin Stewart © 2016, One Nature. All rights reserved.