share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit
Син синигер
Cyanistes caeruleus

Челото е бяло, а темето и тилът - сини. Бузите са бели, оградени с черна ивица, съединена с черното гърло. Гърбът е зелен, крилата и опашката са сини, а гърдите и коремът — лимоненожълти. Брачната песен е от къси трели. Често издава звънливо „ци-ци-цирр". Обитава паркове, градини, крайречни насаждения и покрайнини на гори. След средата на март снася 7-12 яйца, които мъти около 2 седмици. След още 3 седмици малките вече са самостоятелни и напускат гнездата. Събират се на групи и започват да скитат. При студени и многоснежни зими у нас нахлуват многочислени ята от север. През този период се събират заедно с други видове синигери и често посещават населените места и поставените от хората хранилки за птици.
Where you can find it?

Contact Us

Помощ

Информация

Web Development @ Colin Stewart © 2016, One Nature. All rights reserved.