share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit
Колеж по туризъм

В края на 60те години 20 век в най-северната част на парк „Езеро” е изградена модерната сграда на първото учебно заведение по туризъм в България. То e открито през 1967 г. под името „Полувисш институт по международен туризъм”. Днес „Колежът по туризъм” е част от бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“.
Where you can find it?

Contact Us

Помощ

Информация

Web Development @ Colin Stewart © 2016, One Nature. All rights reserved.