share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit
Бяла топола
Populus alba

Бързорастящо широколистно дърво с височина до 35 м и до 2 м диаметър. Едрите клони и стъблото са покрити със светлосива до белезникаво-сива гладка кора, която по-късно силно се напуква и добива почти черен цвят. Листата отгоре са тъмнозелени и лъскави, а отдолу белезникавосребристи. Бялата кора и сребристата окраска на короната придават на този вид особено висока декоративна стойност. Цъфти рано, през март преди разлистване, а плодовете й узряват през април-май.

Бялата топола се среща почти в цяла Европа. У нас е разпръсната в цялата страна поединично или на малки групи покрай реки. Расте бързо и живее до около 400 години. Дървесината на тополата е мека и намира широко приложение в строителството, за направа на щайги, сандъци, клечки за кибрит, целулоза. От младите пъпки приготовляват масла за парфюмерията.
Where you can find it?

Contact Us

Помощ

Информация

Web Development @ Colin Stewart © 2016, One Nature. All rights reserved.