share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit
Черна топола
Populus nigra

Достига до 25 м височина и до 6 м диаметър, като развива широка, разперена и рехава корона. Кората на стъблото отначало е гладка, сивозеленикава, но по-късно силно се напуква и добива почти черна окраска. Листата са твърди, тъмнозелени. За черната топола са характерни ранно разлистване и късен листопад. Преди опадване на листата, те добиват красива жълтеникава окраска.

Черната топола е вид с голяма екологична пластичност и може да понася бедни, песъчливи, дори и по-сухи почви. Същевременно издържа на по-продължителни заливания. Черната топола е разпространена в цяла Европа и Азия (от Кавказ и Мала Азия до Хималаите и Китай). Като култивирано дърво се среща и в Северозападна Африка. Расте по поречията на заливаеми площи заедно с бялата топола и различните видове върби.
Where you can find it?

Contact Us

Помощ

Информация

Web Development @ Colin Stewart © 2016, One Nature. All rights reserved.