share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit
Липа
Tilia

Липите са популярни градински растения. Известни са над 20 вида, но в градските паркове и градини се засаждат най-вече три: дребнолистна, едролистна и кримска липа.

Сърцевидните им листа се разтварят рано напролет и остават по клоните до късна есен. През юни и юли се появяват дребни ароматни цветове, а след тях твърди граховидни плодчета.

Дребнолистната липа произхожда от Европа. Достига до 25 м височина, като развива силно разклонена, гъста и топчеста корона. Листата са дребни, 3-6 см дълги, в основата си са сърцевидни, а към горния край са заострени. Дървото цъфти през юни. Цветовете са дребни, събрани в съцветие. Поради силния им аромат са посещавани масово от пчелите. Издържа на студ и засенчване.

Едролистната липа е по-популярна и може да стане още по-висока - над 30 м, с пирамидална корона. Листата й са много по-големи и достигат до 10-15 см, яркозелени, а отдолу са мъхести. Чувствителна е към засушаване и затова още през август листата й пожълтяват.
Where you can find it?

Contact Us

Помощ

Информация

Web Development @ Colin Stewart © 2016, One Nature. All rights reserved.