share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit
Селска лястовица
Hirundo rustica

Оперението по гърба на селската лястовица е изцяло черно. Гърдите и коремът са бели, гърлото ръждиво, а гушата е черна с ясно очертана граница. Най-характерният белег е дългата силно врязана опашка.

Гнездовият й ареал обхваща Северното полукълбо. У нас е широко разпространена в равнините, а в планините достига до най-високите части. Обитава населените места и по-рядко скални масиви.

Гнездото с форма на чаша и отворено отгоре, строи от кал и сламки. Често го разполага във вътрешността на стопански сгради, складове, навеси на къщи, под мостове, във входове на пещери и др. Снася 3-7 яйца, като може да отгледа 2 поколения годишно. Мътенето продължава 12-18 дни, а малките остават в гнездата още 16-24 дни. Голяма част от живота си прекарва в летене. Храни се с летящи насекоми, като мухи, комари, пеперуди и др.
Where you can find it?

Contact Us

Помощ

Информация

Web Development @ Colin Stewart © 2016, One Nature. All rights reserved.