share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit
Градска лястовица
Delichon urbicum

По-дребна е от селската лястовица, с която може да се сгреши, тъй като и двата вида се срещат в населените места. Гърбът й е черен с метален блясък, но кръстът е бял, както цялата долна страна на тялото. Опашката е къса.

В България гнезди в населени места, включително и в планинските райони. Често образува големи колонии като десетки гнезда, са построени плътно едно до друго под стрехи, навеси, корнизи и др. Размножителният сезон започва веднага след пролетната миграция.

Гнездото е изградено основно от кал и сламки, които и двамата родители събират. Има форма на полусфера с малък отвор от горната страна. Снася 4-6 бели яйца, които мъти 13-20 дни. И двамата родители се грижат за изхранването на малките, които остават в гнездото около 21 дни. Есенната миграция започва още в края на юли, когато птиците започват да се събират на групи по жиците.
Where you can find it?

Contact Us

Помощ

Информация

Web Development @ Colin Stewart © 2016, One Nature. All rights reserved.