share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit
Южен славей
Luscinia megarhynchos

Славеят е дребна птица с размер едва 15-16 см. Тялото му е светло кафяво с изключение на опашката,която има ръждив оттенък.

Разпространен е почти в цялата страна с изключение на високите части на планините. За да се засели е необходимо да има дървета и храсти. Затова често се наблюдава в градски паркове и градини.

Напролет, първи пристигат мъжките птици. Те пеят от ниските клони на храстите, като по този начин маркират вече заетите територии. Гнездото е чашковидно, изградено от треви, коренчета, мъхове, лишеи и е застлано с мъх и пера. Към края на април женската снася 4-6 маслиненозелено и изпъстрени с кафяви петна яйца. Мъти ги 11-12 дни, а след още толкова дни малките напускат гнездото. Храни се с различни насекоми и техните ларви, както и с други безгръбначни.
Where you can find it?

Contact Us

Помощ

Информация

Web Development @ Colin Stewart © 2016, One Nature. All rights reserved.