share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit
Бяла стърчиопашка
Motacilla alba

Черно-бяла птица, малко по-голяма от врабче. Гърбът е сив. Гушата, гърдите, темето и вратът са черни. Челото и коремът са бели. Отличителен белег е дългата черна опашка с бели външни пера, която често движи нагоре-надолу.

У нас се среща целогодишно в южните части на България и по Черноморието. В останалите части на страната е мигрираща. Придържа се към реки, потоци, езера, язовири и други водоеми, включително и в населените места.

Строи гнездата си сред натрупани камъни, дървета и стари клони, в скални ниши и цепнатини, в речни брегове, зидове, под покриви на къщи и под мостове. Снася 5 – 6 яйца, които мъти 11-16 дни. След около две седмици малките напускат гнездото. Може да отгледа 2 поколения годишно. Храни се с насекоми и други дребни безгръбначни.
Where you can find it?

Contact Us

Помощ

Информация

Web Development @ Colin Stewart © 2016, One Nature. All rights reserved.