share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit
Червеногръдка
Erithacus rubecula

Няма коледен мотив без тази малка, кафеникава птички с оранжеви гърди. Тя задължително присъства в зимните картички и картини. Любима е на всички, дори във Великобритания са я избрали за символ на държавата.

Нарича се червеногръдка или червеношийка, което е разбираемо с тези греещи в оранжево-червено гърди. Останала част от оперението й е скромна, в зеленикавокафяво. Тя е насекомоядна птица от семейство Мухоловкови, също както славея, на който прилича както по оперение, така и по хубавата, мелодична песен. На размер е дребна, с дължина на тялото 12 - 14 см и размах на крилата 20 - 22 см. Чест обитател е на парковете и градините, но по-многобройна е планините. Населява покрайнини на влажни иглолистни, смесени и широколистни гори, с богат подлес от къпини, малини, глог и шипка. През есента и зимата слиза в равнините и дори навлиза в населените места. Гнездата си прави в разнообразни места – ниско в храстите, под камъни, в дупки по стръмни речни брегове и др. Самото гнездо е изградено от коренчета, листа и мъх, а е постлано с тревички, пух и косми. В него женската снася 3-6 яйца, светлокремави или розови яйца, изпъстрени с ръждиви или кафяви точки.

За червеногръдката има няколко интересни легенди и поверия. Една от тях разказва как през първата Коледа, нощта била много студена. В конюшнята горял огън, който да топли новородения Иисус, но огънят започнал да загасва. Дева Мария се притеснявала, че на бебето ще му е студено и затова помолила животните около нея да го разпалят отново. Всички животни обаче спели дълбоко и не я чули. Изведнъж в конюшнята влетяла малка, кафеникава птичка. Тя започнала бързо да пърха с крила над въглените като не спирала да пее докато накрая огънят се разпалил отново. С клюна си тя донесла малки клони, които хвърлила в огъня. Изведнъж пламъците се издигнали и изгорили гърдите й в ярко червено. Въпреки това птичката продължила докато огънят се разгорял и затоплил отново конюшнята. Дева Мария благодарила на птичката и поглеждайки към изгорените й гърди казала: „От сега нататък нека твоите червени гърди да бъдат благословен спомен за благородната ти постъпка“.
Според друга легенда червеногръдката кацнала върху Христос, когато бил окован на кръста. Храбрата птичка се опитала да вземе трънения венец, който бил на главата му. Точно тогава, обаче, единият от тръните убол Христос и от мястото потекла кръв, която обагрила гърдите на птичката. Така тя получила името си - червеногръдка.

Някои народи вярват, че ако видите тази малка птичка, кацнала на терасата или я чуете да пее, това е знак за голям успех о късмет.

През Ренесанса младите момичета гадаели за кого ще се оженят по първата птица, която забележат на Св. Валентин. Ако зърнели червеногръдка ги чакал моряк или рибар.
Where you can find it?

Contact Us

Помощ

Информация

Web Development @ Colin Stewart © 2016, One Nature. All rights reserved.