share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit
Домашно врабче
Passer domesticus

Вид, който почти не може да се види извън човешките селища. Има кафяв гръб и сиво теме, буза и долна част на тялото. Мъжките са с черен нагръдник, а женските са сивокафяви.

Естественият ареал на домашното врабче се простира в Европа, Азия и Северозападна Африка. Гнезди на отделни двойки или в колонии под покриви, в стените на къщи, в улични лампи, светофари, в светещи реклами, в гнезда на лястовици, щъркели и др.

Гнездото е от сламки, сухи растения, застлано с пух и пера. Снася 2-7 бели яйца, изпъстрени с кафеникави, сиви и черни петънца, които мъти 11-14 дни. Някои двойки отглежда до 4 поколения годишно. Малките се излюпват голи, слепи и безпомощни. Родителите ги хранят около17 дни, докато те напуснат гнездото.

Врабчето е всеядна птица, която унищожава големи количества насекоми и плевелни семена.
Where you can find it?

Contact Us

Помощ

Информация

Web Development @ Colin Stewart © 2016, One Nature. All rights reserved.