share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit
Полско врабче
Passer montanus

Най-характерният белег за вида е черното петно на бузата, каквото няма никое друго врабче. Темето и тилът са изцяло кафяви, коремът е по-светъл.

Разпространено е от бреговете на Атлантическия до Тихия океан. Интродуцирано е в Северна Америка, Австралия, Филипинските и редица други острови. Среща се в цялата страна, с изключение на най-високите части на планините.

Още в средата на март започва да строи гнезда в дървесни хралупи, дупки по стълбове, в стари гнезда на лястовици, кухини по сгради, огради и електрически стълбове, често в малки колонии. Снася 2-8 яйца, които мъти 11-14 дни. Малките излитат след 15-20 дни. има 2 - 3 поколения годишно през периода април-юли.
Where you can find it?

Contact Us

Помощ

Информация

Web Development @ Colin Stewart © 2016, One Nature. All rights reserved.