share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit
Сива врана
Corvus cornix

Оперението й е двуцветно. Главата, гушата, предната част на гърдите, крилете и опашката са черни, а останалата част - сива с финни тъмни щрихи.

Разпространена е в Европа на изток до р.Енисей. В България обитава равнини и планини, от морското равнище до алпийската зона. Преди около 40 г. започна да прониква и се размножава в големите градове.

Гнезди на отделни двойки по сгради и електрически стълбове в населените места, но най-често гнездото е разположено в короните на дърветата, построено от сухи клонки и тревни стъбла. Снася 2-7 яйца, които мъти 17-20 дни. Малките напускат гнездото на възраст 28-38 дни. През август семействата се обединяват в ята и скитат. Храни се с различни хранителни отпадъци, мърша, мишки, насекоми, яйца и малки на птици, семена и плодове.
Where you can find it?

Contact Us

Помощ

Информация

Web Development @ Colin Stewart © 2016, One Nature. All rights reserved.