share article on facebook share article on twitter share article on google+ share article on tumblr share article on blogger share article on reddit
Чухал
Otus scops

Най-малката европейска сова, срещаща се в България. Оперението му варира от светложълтеникаво до сиво-кафяво, изпъстрено с тъмни надлъжни шарки и светли закръглени петна.

В България пролетната миграция зависи от метеорологичните условия. Първите птици пристигат в края на февруари.

Тази нощна птица е трудна за наблюдение, най-често се установява по характерното обаждане – ясно и монотонно повтаряно “чуу”.

Гнезди в хралупи на дървета, изкуствени гнездилки, в стари гнезда на вранови птици, ниши по стените на сгради и др. Женската снася 3-6 яйца и ги мъти 3 седмици. След 20-25 дни малките излитат. Ловуват мишевидни гризачи, дребни птици, гущери, жаби, едри насекоми, червеи, охлюви и др.

Есенната миграция е незабележима, обикновено от август до октомври. Зимува в екваториална Африка и на Арабския п-ов.
Where you can find it?

Contact Us

Помощ

Информация

Web Development @ Colin Stewart © 2016, One Nature. All rights reserved.